CURRICULUM VITAE

Jeroen Dercksen (1956) woont en werkt sinds 1992 als autonoom kunstenaar in Amsterdam en Frankrijk.
Afgestudeerd Master of Arts, Academie Amersfoort (1978)
Verkoop (ook in opdracht) aan particulieren, bedrijven en overheid.

Prijzen
Eerste prijs in The American Art Awards 2014, category erotic female
Derde prijs in  The American Art Awards 2014, category portraits

Solo- en groepsexposities
Arto Imago, Uden Tilburg, Galerie, kunsthandel Kooring, Amsterdam, Galerie Olivaar later Fort aan de Drecht, Uithoorn, Galerie Beeldspraak, Amsterdam, Galerie `s Gravenwaard, Zoelen Galerie Bennarsar, Madrid, Galerie Hoefer, Port Andraitxs Mallorca, De Portretwinkel, Haarlem, Fine Arts Gallery Castor & Pollux, Bilzen, België, Portretwinkel Morren Galleries, Utrecht en Amsterdam, Kunstkerk Prinseneiland, Amsterdam,  Kunstcentrum Art4U, Amsterdam, SBK, Amsterdam. Galerie Lughien, Amsterdam. Millionair Fair Amsterdam, Holland Art Fair, Kunstmaand Ameland, Zomerexpositie Gemeentemuseum Den Haag, Aaltense musea, Weekend van het portret – Amsterdam.
En sinds 2015 permanent in zijn eigen Art Gallery Jeroen Dercksen in Amsterdam centrum.

Bijzondere opdrachten en aankopen
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, schilderijen voor in de ambassade in Tokio
Openbare Basisschool “De Kamperfoelie”, Huizen.
Gemeentebestuur Amsterdam, 15 schilderijen Amsterdam Noord. Thema ‘De stad nadert’
Ministerie van Buitenlandse Zaken, schilderijen voor in de ambassades in Brussel en Genève.
Opdracht firma Voogel, schilderijen voor de ontvangstruimte, Landsmeer.
Ministerie van Algemene Zaken, Binnenhof 19, Den Haag, schilderijen in zalen en de kantine (drieluik)

Bijzondere portretten, al dan niet in opdracht
Hans Snoek en Erik de Vries, Rob Oudkerk, Yvonne van Gennip, Yves Gijrath, Engel Verkerke, Rob Scholte, Renée Fokker, Jan en Tine Sierhuis, Andrew Makkinga.


Jeroen Dercksen (1956) lives and works since 1992 as an autonomous artist in Amsterdam and France.
Graduated Master of Arts, Academy Amersfoort (1978) Sales (also in commission) to individuals, companies and government.

Prices
First prize in The American Art Awards 2014, category erotic female
Third prize in The American Art Awards 2014, category portraits

Solo and group exhibitions Arto Imago, Uden Tilburg, Gallery, art dealership Kooring, Amsterdam, Gallery Olivaar later Fort on the Drecht, Uithoorn, Galerie Beeldspraak, Amsterdam, Galerie `s Gravenwaard, Zoelen Galerie Bennarsar, Madrid, Galerie Hoefer, Port Andraitxs Mallorca, De Portretwinkel, Haarlem Fine Arts Gallery Castor & Pollux, Bilzen, Belgium, Portrait Store Morren Galleries, Utrecht and Amsterdam, Prinseneiland Art Gallery, Amsterdam, Arts Center Art4U, Amsterdam, SBK, Amsterdam. Gallery Lughien, Amsterdam. Millionair Fair Amsterdam, Holland Art Fair, Art Month Ameland, Summer Exhibition Gemeentemuseum The Hague, Aalten museums, Weekend of the portrait – Amsterdam. And since 2015 permanently in his own Art Gallery Jeroen Dercksen in Amsterdam.

Special assignments and purchases
Ministry of Foreign Affairs, The Hague, paintings at the embassy in Tokyo Public
Primary School “De kamperfoelie”, Huizen.
Amsterdam municipal administration, 15 paintings of Amsterdam. Theme ‘The city is approaching”‘
Ministry of Foreign Affairs, paintings for the embassies in Brussels and Geneva.
Firm Voogel, paintings for the reception room, Landsmeer.
Ministry of General Affairs, Binnenhof 19, The Hague, paintings in halls and the canteen (triptych)

Special portraits, whether or not commissioned Hans Snoek and Erik de Vries, Rob Oudkerk, Yvonne van Gennip, Yves Gijrath, Engel Verkerke, Rob Scholte, Renée Fokker, Jan and Tine Sierhuis, Andrew Makkinga.