MENSEN / PEOPLE

Portretten op doek
Portretten op papier
Portret in opdracht werkwijze en prijzen
Naaktstudies
Serie Leven
Serie Intimiteit
Serie Snoeshanen
Serie Ziekenhuis

Als ik mensen schilder, staat alles, mijn handschrift, de vlakverdeling, het kleurgebruik, de detailleringen, ikzelf, in dienst van de persoon die afgebeeld wordt.
Portretteren gaat mij niet om het uitdrukken van mijn emoties en mijn persoonlijkheid,
het gaat mij om het raken van die ander.

Portraits on canvas
Portraits on paper
Portraits in commission – method and prices
Nudes
Series Life
Series Intimity
Series Queer birds
Serie Hospital

When I paint people, everything, my handwriting, the division of the plan, the use of color, the detailing, myself, are at the service of the person being portrayed. Portraying is not about expressing my emotions and my personality,
it is about touching that other person.