Kunstschilder / artist Jeroen Dercksen

Voor een atelierbezoek
in mijn atelier in de Zamenhofstraat 8 / unit 1-07
kunt u een afspraak maken.
U bent van harte welkom!

For a visit in my studio
in the Zamenhofstraat 8 / unit 1-07
you can make an appointment.
You are very welcome!

Telefoon / phone : 00 31 641151176

-----------------------------------------------

WAAROM IK HET DOE / THE REASON WHY

Als ik teken of schilder richt ik al mijn aandacht op mijn werk.
Als ik er in slaag mij echt goed te concentreren, voel ik mij tijdloos en gelukkig. Dat is waarom ik het doe.

When I draw or paint, I focus all my attention on my work. When I manage to concentrate really well, I feel timeless and happy. That's why I paint.

LEES HIER VERDER OVER MIJN WERK

READ MORE ABOUT MY WORK

Klik hier voor de reportage / click here for the documentary
ANS L'ESPOIR - INTENS LEVEN An intense life

CV
CONTACT

Lees hieronder verder / read below

aq_block_2

ABSTRACTEN

Abstracten maak ik omdat ik mij in mijn eigen vormtaal wil uiten. Ik werk vanuit het niets, ik begin gewoon. Iets creëren zonder plan, vertrouwen op je intuïtie, is een heel aparte sensatie. Daarna komt de fase van bijsturing, waarin ik mijn kennis en oordelend vermogen gebruik.

ABSTRACTS
I make abstracts because I want to express myself in my own visual language. I work from scratch, I just start. Creating something without a plan, relying on your intuition, is a very special sensation. Thereafter occurs the phase of adjustment, in which I use my knowledge and insight.


LEES HIER VERDER OVER MIJN WERK

READ MORE ABOUT MY WORK

Bekijk de abstracten op doek/View the abstracts on canvas
Bekijk de abstracten op papier/View the abstracts on paper

Lees hieronder verder / read below

aq_block_5

MENSEN

Als ik mensen schilder, staat alles, mijn handschrift, de vlakverdeling, het kleurgebruik, de detailleringen, ikzelf, in dienst van de persoon die afgebeeld wordt.
Portretteren gaat mij niet om het uitdrukken van mijn emoties en mijn persoonlijkheid, het gaat mij om het raken van die ander.

PEOPLE
When I paint people, everything, my handwriting, the division of the plan, the use of color, the detailing, myself, are at the service of the person being portrayed. Portraying is not about expressing my emotions and my personality, it is about touching that other person.


LEES HIER VERDER OVER MIJN WERK

READ MORE ABOUT MY WORK

Bekijk de portretten op doek / View the portraits on canvas
Bekijk de portretten op papier / View the portraits on paper
Portret in opdracht - werkwijze en prijzen / Portrait in commission - method and prices
Bekijk de naaktstudies / View the nudes
Bekijk de serie LEVEN / View the series LIFE
Bekijk de serie INTIMITEIT / View the series INTIMITY
Bekijk de serie SNOESHANEN / View the series QUEER BIRDS
Bekijk de serie ZIEKENHUIS / View the series HOSPITAL

Lees hieronder verder / Read below

aq_block_8

BLOEMEN

Als ik vrij naar de natuur teken overheerst een gevoel van verwondering en intensiteit over het object dat ik teken. Ik word overmand door hetgeen ik zie en ontroerd door het moment waarin ik ben.

FLOWERS
When I move freely to nature, a sense of wonder and intensity prevails over the object I am painting. I am overwhelmed by what I see and touched by the moment in which I am.


LEES HIER VERDER OVER MIJN WERK

READ MORE ABOUT MY WORK

Bekijk de bloemen op doek / View the flowers on canvas
Bekijk de bloemen op papier / View the flowers on paper